Gorgonzola

7,50 €

Gorgonzola, Tomaten, Oregano und Käse